De loopbaan van Van den Anker getuigt van een grote betrokkenheid bij de samenleving en de maatschappij. In verschillende rollen, op tal van manieren, met grote(re) en minder grote verantwoordelijkheid, maar altijd met veel (com)passie…

Wethouder en raadslid gemeente Rotterdam

Van den Anker is wethouder en raadslid geweest van Rotterdam. Bij haar afscheid zijn niet alleen de door haar behaalde resultaten breed uitgemeten in de pers maar ook is zij door vriend en vijand omschreven als een sympathieke vrouw die het hart op de goede plaats heeft en doortastend, slim en kordaat heeft opgetreden.

Bestuurder BOOR

Van den Anker is toezichthouder bij BOOR. Als lid van het Algemeen Bestuur is zij door de gemeente Rotterdam benoemd om na een woelige periode vol fraude en ellende orde op zaken te stellen in het grootste onderwijsbestuur van Nederland.

Bestuursfuncties

  1. Van den Anker is toezichthouder bij BOOR. Als lid van het Algemeen Bestuur is zij door de gemeente Rotterdam benoemd voor een tweede en tevens laatste termijn tot 2021.
  2. Van den Anker is toezichthouder bij Capri.
  3. Van den Anker is bestuursvoorzitter van OPEN Rotterdam en zit vanuit die positie ook in het bestuur van FunX. (belangeloos)
  4. Van den Anker zit in het bestuur van de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis(belangeloos)
  5. Van den Anker zit in de Raad van Advies van Stichting de Vrije Mare. (belangeloos)
  6. Van den Anker zit in de Raad van Advies van het Criminologisch Netwerk Nederland. (belangeloos)
  7. Van den Anker is drie jaar voorzitter van de Board van het Stadsinitiatief geweest waarbij Rotterdammers zelf hun droom voor de stad konden en mochten realiseren. Het beschikbare budget van 14 miljoen is beschikbaar gesteld aan de winnaars van De Luchtsingel, De Schaatsbaan en RIF 010. (belangeloos)

Columnist

Van den Anker was columnist tijdens de afgelopen raadsverkiezingen voor het AD
Van den Anker heeft voor Binnenlands Bestuur jaren columns geschreven.

Auteur

Van den Anker heeft meerdere boeken geschreven die nog steeds als actueel en betekenisvol worden omschreven. Zo is zij de grondlegger en eindredacteur van de Wijkengids en zijn de boeken “Wie betaalt, bepaalt” en “Schijn bedriegt” over milieucriminaliteit, het wiswassen van crimineel geld en de impact op de samenleving van deze ondermijnende criminaliteit van haar hand. Ook over de aanpak van jeugdcriminaliteit heeft zij veel gepubliceerd waaronder “Effectieve aanpak van risicojongeren”.

Contact